Skip to content Skip to footer

Wprowadzenie i polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2023 r

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Tech Publish Hub  gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy zwany „Użytkownikiem”) witryny internetowej www.hrtechpublishhub.pl („Witryna”).Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Tech Publish Hub.

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, które są związane z tymi informacjami.

Używamy Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania usługi. Korzystając z usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, dostępnych na stronie www.hrtechpublishhub.pl

Tech Publish Hub zobowiązuje się do ochrony i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i RODO. Tech Publish Hub zawsze będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Dane osobowe dostarczane przez naszych czytelników pozwalają nam ulepszać nasze usługi i zapewniać użytkownikom najbardziej odpowiedni marketing, informacje i usługi. Będziemy przetwarzać te dane w uzasadnionym interesie zgodnie z RODO. Czytelnicy mogą zrezygnować z otrzymywania przyszłych komunikatów, anulując subskrypcję promocji e-mailowych lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:  dataprotection@techpublishhub.com

Tech Publish Hub zobowiązuje się do ochrony i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Tech Publish Hub przestrzega praw konsumenckich CCPA dotyczących:

 1. prawo zauważyć
 2. prawo dostępu
 3. Prawo do rezygnacji (lub prawo do wyrażenia zgody)
 4. Prawo do usunięcia
 5. prawo do tych samych usług i cen

Tech Publish Hub przestrzega zasad POPIA:

 • Odpowiedzialność
 • przezroczystość
 • Bezpieczeństwo
 • minimalizacja danych
 • ograniczenie celu
 • Prawa osób, których dane dotyczą

Uzasadniony interes

Tech Publish Hub kieruje się zasadą minimalizacji danych i zapewnia, że gromadzone dane osobowe są zawsze ograniczone do minimum (art. 5). Przetwarzane przez nas dane osobowe ograniczają się do informacji z wizytówek pracowników firmy bezpośrednio związanych z wdrożeniami technologii i podejmowaniem decyzji. Przeprowadzono wszechstronną ocenę, aby upewnić się, że przetwarzane przez nas dane osobowe nie mają nieproporcjonalnego wpływu na prawa do prywatności naszych czytelników. Praktykujemy przejrzystość, jasno informując wszystkich czytelników, że przetwarzamy ich dane osobowe iw jakim celu (art. 13 i 14). Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dane czytelników były aktualne (art. 5).

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę internetową tej osoby trzeciej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Tam, gdzie było to możliwe, staraliśmy się udostępniać linki do polityk prywatności stron trzecich na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane na takich witrynach osób trzecich, a korzystanie z takich witryn odbywa się na własne ryzyko.

Jak i kiedy udostępniamy dane osobowe sponsorom i stronom trzecim

Tech Publish Hub może udostępniać Twoje dane osobowe w celu dostarczania treści i usług z naszych witryn internetowych oraz usług stron trzecich, które mogą Cię zainteresować, w tym treści sponsorowanych.

Treści sponsorowane i strony trzecie

Tech Publish Hub współpracuje ze sponsorami zewnętrznymi, aby zapewnić naszym czytelnikom dużą bibliotekę treści, takich jak oficjalne dokumenty, filmy, studia przypadków i seminaria internetowe. W zamian za dostęp do naszej biblioteki i pobieranie treści, możemy poprosić Cię o podanie nam swoich danych osobowych w ramach rejestracji i/lub aktualizację istniejących informacji.

Jak już wspomniano, Tech Publish Hub kieruje się zasadą minimalizacji danych i zapewnia, że gromadzone dane osobowe są zawsze ograniczone do minimum (art. 5). Przetwarzane przez nas dane osobowe ograniczają się do informacji z wizytówek pracowników firmy bezpośrednio związanych z wdrożeniami technologii i podejmowaniem decyzji.

Możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe, aby wysłać Ci ofertę, o którą prosiłeś, lub uzupełnić wcześniej pobrany zasób o dodatkowe treści i/lub inne powiązane zasoby z tymi, o które prosiłeś. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorowi i/lub sponsorom treści w celu komunikowania się z Tobą w sprawie Oferty i dodatkowych produktów, treści lub usług, które mogą Cię zainteresować.

Należy pamiętać, że gdy Twoje dane osobowe zostaną udostępnione stronie trzeciej/sponsorowi, ich polityka prywatności, w tym informacje o tym, jak zrezygnować w przyszłości, będzie miała zastosowanie do Twoich danych osobowych. Tam, gdzie było to możliwe, staraliśmy się udostępniać linki do polityk prywatności stron trzecich na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności tych zewnętrznych sponsorów.

Ponadto poprosimy Cię również o zgodę na udostępnienie Twoich informacji zewnętrznemu sponsorowi i/lub sponsorom w momencie pobierania, aby dać Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich informacji i ochrony Twojej prywatności.

Rodzaje danych zbieranych przez Tech Publish Hub

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • Adres, województwo, prowincja, kod pocztowy, miasto
 • Ciasteczka

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych wiadomości, postępując zgodnie z linkiem do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami zawartymi w każdym wysyłanym przez nas e-mailu lub kontaktując się z nami  pod adresem dataprotection@techpublishhub.com

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zakupy danych stron trzecich

Tech Publish Hub od czasu do czasu kupuje listy marketingowe od zewnętrznych dostawców danych. Dane te mogą obejmować między innymi:

 • Imię
 • nazwisko, nazwisko
 • Firmowy adres e-mail
 • Biznesowy adres pocztowy
 • Stanowisko biznesowe/funkcja stanowiska

Po dokonaniu zakupu danych możesz otrzymywać wiadomości e-mail i telefon od Tech Publish Hub związane z Twoją działalnością/zainteresowaniami bez podawania nam swoich danych. Jeśli w dowolnym momencie nie chcesz już otrzymywać tych aktualizacji/komunikatów, możesz zrezygnować/anulować subskrypcję w dowolnym momencie lub wysłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@techpublishhub.com. Prowadzimy również przejrzystą ewidencję wszystkich tych dostawców danych.

transmisja danych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Wielką Brytanią i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Wielkiej Brytanii i przetwarzamy je w Wielkiej Brytanii.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji, stanowi Twoją zgodę na ten transfer.

Tech Publish Hub podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje informacje są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do żadnej organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym zabezpieczenia Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie danych

Jeśli Tech Publish Hub uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej polityce prywatności.

Wymogi prawne

Tech Publish Hub może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Aby spełnić obowiązek prawny
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Tech Publish Hub
 • Aby zapobiegać możliwym nadużyciom w związku z Usługą lub badać je
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną
 • bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych.

ochrona danych

Mamy bardzo surowe praktyki w zakresie prywatności dotyczące danych obsługiwanych i zarządzanych w firmie. Ponadto bezpieczeństwo IT zawsze było ważnym obszarem, w którym dbaliśmy o bezpieczeństwo danych i systemów. Skonfigurowaliśmy już zapory ogniowe, oprogramowanie antywirusowe, szyfrowanie i regułę braku arkuszy kalkulacyjnych na komputerach stacjonarnych.

Tech Publish Hub wdraża politykę szyfrowania, która jest niezbędna do zmniejszenia zagrożeń dla praw osób, których dane dotyczą. Używamy pseudonimizacji, szyfrowania i minifikacji, wszystkich uznanych technik ochrony danych już w fazie projektowania.

przechowywanie danych

Tech Publish Hub przechowuje Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, gdy jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Tech Publish Hub przechowuje również dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub ulepszenia funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższe okresy.

Twoje prawa do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują Ci określone prawa do ochrony danych. Tech Publish Hub stara się podejmować rozsądne kroki, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być poinformowany, jakie dane osobowe na Twój temat przechowujemy i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

Mogą Ci przysługiwać następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. W miarę możliwości możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w obszarze ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać kopię informacji, które o Tobie przechowujemy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Tech Publish Hub polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Śledzenie i dane plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielkie ilości danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Stosowane technologie śledzenia to również sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego serwisu.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • sesyjne pliki cookie. Do obsługi naszego serwisu używamy sesyjnych plików cookie.
 • Pliki cookie preferencji. Używamy preferencyjnych plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa dla celów bezpieczeństwa.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Możemy wykorzystywać informacje, które nam przekazujesz, oraz informacje, które gromadzimy podczas korzystania przez Ciebie z naszych witryn internetowych, w sposób opisany poniżej i zgodnie z opisem w momencie ich gromadzenia. Tech Publish Hub wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zbierać dane analityczne lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszać nasze usługi
 • Aby monitorować korzystanie z naszej usługi
 • Aby wykrywać, zapobiegać i naprawiać problemy techniczne

Biuletyn

Używamy podanych przez Ciebie danych do wysyłania Ci codziennych biuletynów, które subskrybujesz. Ponownie wykorzystamy Twoje informacje lub dodamy je do list marketingowych, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Oferujemy Państwu możliwość wypisania się z każdego newslettera, który Państwu wysyłamy.

Analiza strony internetowej

Możemy korzystać z zewnętrznych usługodawców do monitorowania i analizowania korzystania z naszych usług.

Google Analytics

Google Analytics to internetowa usługa analityczna świadczona przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać gromadzone dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie prywatności, odwiedź witrynę prywatności i warunków Google:  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Remarketing behawioralny

Tech Publish Hub korzysta z usług remarketingowych, aby wyświetlać Ci reklamy na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu przez Ciebie naszej Usługi. My i nasze strony trzecie używamy plików cookie do informowania, optymalizowania i wyświetlania reklam w oparciu o Twoje poprzednie wizyty w naszym serwisie.

Reklama Google’a

Usługa remarketingu Google AdWords jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics do wyświetlania reklam i dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google:  http://www.google.com/settings/ads

 Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics –  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – dla Twojej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics oferuje odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie prywatności, odwiedź witrynę prywatności i warunków Google:  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez firmę Facebook Inc.

Więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach z Facebooka można znaleźć na tej stronie:  https://www.facebook.com/help/164968693837950

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z instrukcjami Facebooka:  https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących internetowej reklamy behawioralnej ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/  , Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie  http://youradchoices.ca/  lub European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe  http://www.youronlinechoices.eu/  lub wyłącz je w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Facebooka w zakresie prywatności, zapoznaj się z polityką danych Facebooka:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

reklama

Usługa remarketingowa AdRoll jest świadczona przez firmę Semantic Sugar, Inc.

Możesz zrezygnować z remarketingu AdRoll, odwiedzając tę stronę preferencji reklamowych AdRoll:  http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk AdRoll w zakresie prywatności, odwiedź witrynę Polityki prywatności AdRoll:  http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

Usługa remarketingowa AppNexus jest świadczona przez AppNexus Inc.

Możesz zrezygnować z remarketingu AppNexus, odwiedzając stronę Polityki prywatności i Platformę AppNexus:  http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności AppNexus, zapoznaj się z Polityką prywatności platformy AppNexus:  http://www.appnexus.com/platform-policy/

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie, i zaktualizujemy „Datę wejścia w życie” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.